Badania naukowe


Aktualne realizowane projekty naukowe z NCBiR:

 • POIR.04.01.04 – „Zautomatyzowany system precyzyjnych pomiarów objętościowych – VolumeMonit” – 2020.X.01-2023.VI.30
  Konsorcjum w składzie: 3D Format, Politechnika Śląska, AGH.
  S.Mikrut – Kierownik projektu po stronie AGH
 • POIR.01.01.01 – „Oparty na sztucznej inteligencji (AI) system autonomicznej analizy danych geoprzestrzennych, projektowych i kontraktowych mający na celu automatyzację monitorowania prac budowlanych” – 2022-2023 
  S.Mikrut – koordynowanie prac i nadzór merytoryczny
 •  NCBiR BRIDGE-ALFA – uruchomienie projektu pt.  „Autorskie algorytmy przetwarzania danych teledetekcyjnych i hiperspektralnych” w ramach którego powstał startup „HyperLab Solution” – 2018
  S.Mikrut – Kierownik projektu, współzałożyciel, Prezes Zarządu

Udział w projektach KBN/ grantach MNiSW

 1. Automatyzacja wyznaczania imperfekcji kształtu wysmukłych budowli oparta
  o komputerową analizę zdjęć cyfrowych o znanej orientacji przestrzennej

  (Nr N526 032 32/3385), Kierownik projektu: Prof. J. Bernasik,(główny wykonawca – dr inż. Mikrut) 2007-2009.
 2. Ocena efektywności wykorzystania sieci neuronowych w procesach automatycznej korelacji obrazów zdjęć lotniczych (Nr 1634/T12/2004/27), Kierownik projektu: S. Mikrut 2004-2007
 3. Wpływ kompresji na dokładność określania użytków na podstawie obrazów wielospektralnych (Nr proj. 4 T12E 026 26), Kierownik projektu: Prof. J. Jachimski, wykonawca – dr inż. S.Mikrut) 2004-2006
 4. Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej
  (Nr proj. 4 T12E 052 27, Kierownik projektu: dr hab. inż. R. Tokarczyk, wykonawca – dr inż. S. Mikrut) 2004-2006.
 5. Modelowanie przestrzenne zmian wybranych elementów środowiska
  Słowińskiego Parku Narodowego (KBN 3060/P01/2006/31, Kierownik projektu: dr inż. K. Michałowska, wykonawca – dr inż. S. Mikrut) 2006-2008.

Udział w projektach przemysłowych :

 1. Wykonanie testów i analiz w zakresie określania geometrii zewnętrznej płatowca metodami fotogrametrii i skaningu” projekt realizowany dla PZL Mielec (A Sikorsky Company) w latach 2014-2015.  Kierownik Projektu: dr Sławomir Mikrut
 2. Opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej – Etap II”, projekt realizowany na zlecenie Polskich Linii Kolejowych w latach 2014-2015 r. Projekt realizowany przez AGH: WIMiR i WGGiIŚ.
  Kierownik projektu Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
  Kierownik projektu ze strony WGGiIŚ: dr inż. Sławomir Mikrut.
 3. Opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej – Etap I” projekt realizowany na zlecenie Polskich Linii Kolejowych w latach 2011-2013 r.
  Kierownik projektu Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, koordynator projektu – dr inż. Sławomir Mikrut.
 4. Badanie wpływu kształtu, rozmiarów i właściwości odbiciowych elementów infrastruktury kolejowej w powiązaniu z gęstością i kierunkiem mobilnego skanowania laserowego na zdolność        automatycznej identyfikacji obiektów infrastruktury” – projekt realizowany zlecenie Polskich       Linii Kolejowych w latach 2012-2013 r. Kierownik projektu dr inż.  Sławomir Mikrut.
 5. Analiza zdjęć samolotu M28 pod kątem określenia powierzchni formacji lodowych” – projekt badawczy realizowany na zlecenie PZL Mielec w roku 2013 – Kierownik projektu dr inż.  Sławomir Mikrut.