Dydaktyka


Prowadzenie zajęć z przedmiotów:

  • Fotogrametria Satelitarna i Lotnicza
  • Fotogrametria i Skaning Laserowy w Zastosowaniach Inżynierskich
  • Cyfrowe Przetwarzanie obrazu

Materiały dydaktyczne