Kontakt


Akademia Górniczo – Hutnicza
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska

Al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pawilon C-4, pokój 211
tel. (012) 6172377
tel. kom. 0 606 668 665

e-mail: smikrut@agh.edu.pl

www.smikrut.prv.pl