Witaj na mojej stronie internetowej !

Aktualnie (od 2003 roku) jestem zatrudniony w Katedrze Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji  Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE.

W roku 1997 ukończyłem studia wyższe na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH i zdobyłem tytuł „mgr inż.” w zakresie dwóch specjalności:

 • Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej
 • Fotogrametrii i Teledetekcji

W 2003 stopień naukowy  dr nauk technicznych w dyscyplinie Geodezja i Kartografia (obecnie: Inżynieria Lądowa i Transport).

Temat mojej rozprawy doktorskiej: „Wpływ skanowania i kompresji według standardu JPEG na wykrywanie obiektów liniowych i punktowych na obrazach cyfrowych” – promotor prof. dr hab. inż. Józef Jachimski.

Od 2016 roku dr hab. inż. na podstawie cyklu publikacji pt.  „Automatyzacja wykrywania cech w oparciu o metody sztucznej inteligencji dla potrzeb budowy fotogrametrycznych systemów pomiarowych”.

Dodatkowe wykształcenie:

 • 1998 – Studia Podyplomowe Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
 • 2017 – Studia Podyplomowe: „Metody Wytwarzania Oprogramowania” na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

Moje zainteresowania naukowe to:

 • Fotogrametria i Teledetekcja
 • Skaning laserowy
 • Przetwarzanie obrazów cyfrowych (metody sztucznej inteligencji)
 • Grafika komputerowa oraz programowanie (Matlab, Delphi, C++, Java, Pyton)
 • Systemy Informacji Przestrzennej
 • Technologia UAV

Opieka nad 4 doktorantami.

1 wypromowany doktor – Karol Ożóg – tytuł rozprawy:

„TECHNOLOGIA AKTUALIZACJI BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW PRZY ZASTOSOWANIU NISKOPUŁAPOWEGO BEZZAŁOGOWEGO SAMOLOTU”

 


Działalność organizacyjna:

Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP) oddział Kraków

Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Senat AGH (kadencja 2012-2016):

 • członek Senackiej Komisji  ds. Międzynarodowych
 • członek Senackiej Komisji  ds. Nauk

od 16 grudnia 2014 roku członek Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności

od 2017 Wiceprezes STOWARZYSZENIA  MIĘDZYNARODOWE FORUM PROMOCJI NOWYCH TECHNOLOGII I NAUKI „PROMOTECH”