Witaj na mojej stronie internetowej !

Od 2003 roku jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji  Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE.

W roku 1997 Ukończyłem studia wyższe na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH i zdobyłem tytuł „mgr inż.” w zakresie dwóch specjalności:

  • Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej
  • Fotogrametrii i Teledetekcji

W 2003 Rada Wydziału GGiIŚ przyznała mi stopień naukowy  „dr nauk technicznych” w dyscyplinie Geodezja i Kartografia.

Temat mojej rozprawy doktorskiej: „Wpływ skanowania i kompresji według standardu JPEG na wykrywanie obiektów liniowych i punktowych na obrazach cyfrowych” – promotor prof. dr hab. inż. Józef Jachimski.

Moje zainteresowania naukowe to:

  • Fotogrametria i Teledetekcja
  • Skaning laserowy
  • Przetwarzanie obrazów cyfrowych,
  • Grafika komputerowa oraz programowanie (Matlab, Delphi, C++, Java)
  • Systemy Informacji Przestrzennej
  • Technologia UAV

 


Działalność organizacyjna:

Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP) oddział Kraków

Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Senat AGH

  • Senacka Komisja  ds. Międzynarodowych
  • Senacka Komisja  ds. Nauk

Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności