Wykaz publikacji S. Mikrut (70 pozycji)


ResearcherID: J-3855-2016
Scopus Author ID: 34875265000

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4389-7562

Książki, monografie, skrypty  (7 pozycji)

  • Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu 3D. 2015. Autorzy:  Głowienka E., Jankowicz B., Kwoczyńska B., Kuras P., Michałowska K., Mikrut S., Moskal A., Piech I., Strach M., Sroka J.  Redakcja naukowa: Mikrut S. i Głowienka E.  Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Inżynieryjno–Ekonomiczna, Rzeszów. ISBN: 978–83–60507–26–1, 148 stron (Punktacja MNiSW (2015) – 24.000 pkt.)
  • Modelowanie i wizualizacja danych 3D na podstawie pomiarów fotogrametrycznych i skaningu laserowego. 2015. Autorzy:  Bęcek K. , Gawronek P., Kwoczyńska B., Matuła P., Michałowska K. ,Mikrut S., Mitka B., Piech I., Makuch M. Redakcja naukowa dr inż. K. Michałowska, Wydawnictwa WSIE, Rzeszów 2015. ISBN 978-83-60507-29-2, 104 strony. (Punktacja MNiSW (2015) – 20.000 pkt.)
  • GIS i teledetekcja w monitoringu środowiska. 2015. Autorzy: Borkowski A.,  Głowienka E., Hejmanowska B., Kwiatkowska-Malina J., Kwolek M., Michałowska K., Mikrut S., Pękala A., Pirowski T., Zabrzeska-Gąsiorek B., Praca zbiorowa pod redakcją dr inż. E. Głowienki. Wydawnictwa WSIE, Rzeszów 2015. ISBN 978–83–60507–27–8, 160 stron. (Punktacja MNiSW (2015) – 20.000 pkt.)
  • Sieci neuronowe w procesach dopasowania zdjęć lotniczych. 2010. Autorzy:  Czechowicz A., , Gryboś P., Jachimski J., Mikrut S., Mikrut Z. , Pawlik P., Tadeusiewicz R. (Redakcja naukowa dr inż. Sławomir Mikrut). Wydawnictwa AGH. Kraków. (Punktacja MNiSW (2010) – 12.000 pkt.)
  • Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotogrametrycznym do badania wad postawy. 2007. (praca pod redakcją Reginy Tokarczyk). Uczelniane Wydawnictwa naukowo-dydaktyczne, Kraków.Rozdział 4. – Tokarczyk R., Mikrut S: System trójwymiarowego pozycjonowania ciała; str. 35-46.
  • Wykorzystanie wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych w systemie informacji przestrzennej.2007. (praca pod redakcją Ireneusza Wyczałka). Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań.Rozdział 6.1 – Mikrut S., Głowienka E., Wyczałek I.: Wykorzystanie klasyfikacji w badaniach pokrycia terenu; str.  145-150.Rozdział 6.2 – Mikrut S., Głowienka E.: Klasyfikacja obrazu z Ikonowa dla obszaru testowego; str. 151-160.
  • Fotogrametria inżynieryjna. 2003. Bernasik J., Mikrut S.,  str. 1-95 s., skrypt akademicki w wersji elektronicznej, recenzowany,  udostępniony na stronach internetowych Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej AGH, Kraków 2003 (wersja internetowa).

 


 

Publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych

2018

67. Mikrut S., Papuci-Wladyka E., Strus A., Głowienka E., Konstantinowski Puntos J., The USe of Photogrammetry in Archaeology and Multimedia Open-Air Performance in the Castle Square of Kato PaphosProceedings. Baltic Geodetic Congress, BGC-Geomatics 2018. DOI: 10.1109/BGC-Geomatics.2018.00073.
66. Hejmanowska B., Mikrut S.,  Głowienka E., Struś A., Michałowska K. 4D Models in World Wide Web.
Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics). DOI: 10.1109/BGC-Geomatics.2018.00007

 

2017

65. Brzęczek J. Mikrut S., The use of photogrammetry for special flights testsEksploatacja i Niezawodność. DOI: 10.17531/ein.2017.4.14

64. Hejmanowska B., Głowienka E., Michałowska K., Mikrut S., Kramarczyk P., Opaliński P., Struś A., 4D Reconstruction and Visualisation of Kraków Fortress. DOI: 10.1109/BGC.Geomatics.2017.83

63. Glowienka E., Michalowska K., Opalinski P. , Hejmanowska B., Mikrut S., Kramarczyk P.,
Use of LIDAR Data in the 3D/4D Analyses of the Krakow Fortress Objects. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. DOI: 10.1088/1757-899X/245/4/042080

 

2016

62.  Mikrut S. : Classical Photogrammetry and UAV – Selected Ascpects. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B1, 947-952, (doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B1-947-2016).
Dostęp: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B1/947/2016/

61.  Górka K., Soja J., Jakieła B., Plutecka H., Gross-Sondej I., Ćmiel A., Mikrut S., Łoboda P., Andrychiewicz A., Jurek P., Sładek K. : Relationship between the thickness of bronchial wall layers, emphysema score, and markers of remodeling in bronchoalveolar lavage fluid in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej ; ISSN 0032-3772. — 2016 vol. 126 no. 6, s. 402–410.  (Lista A czasopism MNiSW, 2015 – 25 pkt.) – LF Impact Factor – 2,054 (2015).
Dostęp: […]

60. Mikrut S., Kohut P., Pyka K., Tokarczyk R., Barszcz T., Uhl T. : Mobile Laser Scanning Systems for Measuring the Clearance Gauge of Railways: State of Play, Testing and Outlook. Sensors 2016, 16(5), 683; (doi:10.3390/s16050683). (Lista A czasopism MNiSW, 2015 – 30 pkt.)  LF Impact Factor 2,033 (2015).
Dostęp: http://www.mdpi.com/1424-8220/16/5/683/html

2015

59. Król Ż., Mikrut S., Gabryszuk J., Postek P., Mazur A. : Changes in the Structure of Landuse in the Areas of Mining Damage. Inżynieria Ekologiczna. 2015; 44:26–33 (DOI: 10.12912/23920629/60020).

58. Soja J., Łoboda P., Mikrut S., Ćmiel A., Gross-Sondej I., Górka K., Kasper Ł., Andrychiewicz A., Pulka G., Reid M., Sładek K., : Assessment of remodeling in chronic obstructive pulmonary disease using imaging methods. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej ; ISSN 0032–3772, vol. 125 no. 9, s. 659–664.  (Lista A czasopism MNiSW, 2015 – 25 pkt.): LF Imact Factor 2,054 (2015).
Dostęp: […]

57. Mikrut S., Pyka K.,  Tokarczyk R., Leszczewicz Z., Warda A. : Kolej na wdrożenie : opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej, Cz. 3 (Time for implementation : development of an innovative methodology and IT management system for the codification of railway line, Part III) . Geodeta: magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2015 nr 10, s. 34–37.
Dostęp [..]

56. Mikrut S., Pyka K., Tokarczyk R., Barszcz T., Leszczewicz Z., Warda A. : Kolej w bazie danych : opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej, Cz. 2 — (Railway carrier in the database : development of an innovative methodology and IT management system for the codification of railway line, Part II). Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2015 nr 9, s. 42–46.
Dostęp [..]

55. Mikrut S., Pyka K.,  Tokarczyk R., Leszczewicz Z., Warda A. : Kolej do kontroli : opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej, Cz. 1 — (Railway carrier to be inspected : development of an innovative methodology and IT management system for the codification of railway line, Part I)Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. —2015 nr 8, s. 42–45.
Dostęp [..]

2014

54. Mikrut S., Marmol U., Moskal A. : Images and Scanning data integration on selected example. Image Processing & Communications : an International Journal; ISSN 1425-140X. — 2014 vol. 19 no. 2–3, s. 37–44.

53. Mikrut S., Mikrut Z., Moskal A. ,Pastucha E. : Detection and Recognition of Selected Class Railway signs. Image Processing & Communications : an International Journal; ISSN 1425-140X. — 2014 vol. 19 no. 2–3, s. 83–96.

2013

52. Pyka K., Mikrut S., Moskal A., Pastucha E., Tokarczyk R. : Problemy automatycznego modelowania i teksturowania obiektów opisujących skrajnię linii kolejowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISSN 2083-2214. — 2013 vol. 25, s. 177–188.

51. Michałowska K., Głowienka-Mikrut E., Mikrut S., Bochenek M. : Aktualizacja, integracja i udostępnienie danych przestrzennych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Geomatics and Environmental Engineering, vol.7 no 3, 2013.

50. Michałowska K., Głowienka-Mikrut E., Mikrut S., Nałęcz T., Garczarek J. : Wykorzystane pomiarów geodezyjnych w procesie zarządzania złożem kopalin. Geomatics and Environmental Engineering, vol.7 no 3, 2013.

49. Głowienka-Mikrut E., Michałowska K., Mikrut S., Nałęcz T., Mroczka T. : Modelowanie strefy zagrożenia powodziowego dla rzeki Łęg.  Geomatics and Environmental Engineering, vol.7 no 4, 2013.

48. Mikrut S., Głowienka-Mikrut E., Michałowska K., : Technika UAV jako przyszłościowy kierunek rozwoju fotogrametrii lotniczej niskopułapowej. Geomatics and Environmental Engineering, vol.7 no 4, 2013.

2012

47. Marmol, S.Mikrut, 2012. Attempts at Automatic Detection of Railway Head Edges. Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2012 vol. 17 no. 4, s. 151–160.

46. Mikrut, 2012. Integration of Digital Images and laser scanning data based on selected images. Automatyka. Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2012 vol. 17 no. 4, s. 161–166.

45. Kohut, S. Mikrut, K. Pyka, R. Tokarczyk, T. Uhl, 2012: Research on the Prototype of Rail Clearance Measurement System, . International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XXXVIII. Melbourne.

44. Tokarczyk R., Mikrut S., Kohut P., Kolecki J. Przegląd metod teksturowania modeli 3D obiektów uzyskanych na drodze laserowego skanowania naziemnego i technik fotogrametrycznych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 24, s. 367–381.

43. Mikrut S., K. Pyka, R. Tokarczyk. 2011. Systemy do pomiaru skrajni kolejowej – przegląd i tendencje rozwojowe. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISSN 2083-2214. — 2012. vol. 23, s. 291–301

2010

42. Bernasik J, Mikrut S., Zautomatyzowane wyznaczanie deformacji budowli na postawie zdjęć cyfrowych.Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny]: system kompleksowego zarzadzania jakoscia w budownictwie : materiały z IX sympozjum : Warszawa 2010. ITB. Dział Wydawniczy, 2010. — 1 dysk optyczny. — (TQM w Budownictwie). — ISBN 978-83-249-2944-3 ; ISBN 978-83-249-2000-6 (CD-ROM) ; ISBN 978 83-249-3202-3. — S. 92–104.

2009

41. Soja J., Ćmiel A., Mikoś M., Mikrut S. i inni, 2009, The use of endobronchial ultrasonography in assessment of bronchial wall remodeling in patients with asthma Chest ; ISSN 0012-3692, Vol. 136 no. 3 s. 797–804 – 24 pkt –  LF Imact Factor 6,36

40. Mikrut S., Dużyńska U.,2009, Próba rekonstrukcji nieistniejących obiektów architektonicznych na wybranym przykładzie. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, Kraków, s. 285-294

39. Mikrut S., 2009, Przydatność algorytmów podpikselowej detekcji cech w wybranych zagadnieniach fotogrametrycznych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, Kraków, s. 299-308.

38. Mikrut S., Guzik M., Dąbrowska A.,  Zdjęcia lotnicze i ortofotomapy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu obszaru TPN. Wydawnictwo TPN. 2009.

2008

37. Bernasik J., Mikrut S., 2008. Wyznaczanie imperfekcji kształtu wysmukłych budowli w oparciu o znane elementy orientacji kątowej. . Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 18, Międzyzdroje, s. 11-20.

36. Mikrut S., Mikrut Z., 2008, Wykorzystanie sieci neuronowych w procesach fotogrametrycznych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 18, Międzyzdroje, s. 409-422.

35. Mikrut S., Mikrut Z., 2008. Neural networks in the automation of photogrammetric processes. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XXXVII. Part B4. Beijing, s. 331-336.

34. Mikrut S., 2008. Experience from the Utilisation of Archival Aerial Image for the Needs of Databases Feeding. Wydawnictwa AGH. Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 2, No. 2,s. 69-80.

2007

33. Bernasik J., Mikrut S., 2007, Zautomatyzowana korekcja błędów kątowej orientacji niemetrycznej kamery cyfrowej, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Kraków, Vol. 17a, s. 33-42.

32. Gryboś P. Mikrut S., 2007, Analiza możliwości wykorzystania funkcji biblioteki „OpenCV 1.0” do automatycznego dopasowania zdjęć lotniczych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Automatyka, Półrocznik, Tom 11, Zeszyt 3. Kraków. s. 89-101.

31. Gryboś P., Mikrut S., 2007, Analiza doboru parametrów algorytmów dopasowania obrazów zdjęć lotniczych,  Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 17a, Kraków, s. 271-279.

30. Lis N., Mikrut S., Guzik M. 2007, Możliwości wykorzystania darmowego oprogramowania w budowie bazy danych GIS dla Tatrzańskiego  Parku Narodowego. , Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 17b, Kraków, s. 463-471.

29. Michałowska K., Głowienka E. Mikrut S., 2007. Opracowanie technologii przetwarzania archiwalnych materiałów fotogrametrycznych do badań zmienności krajobrazu na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 17b, Kraków, s. 495-504.

28 . Mikrut S., Mikrut Z. 2007. Sieci neuronowe w procesach automatycznej korelacji zdjęć lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 17b, Kraków, s. 505-515.

27. Mikrut S., Tokarczyk R., Huppert M., 2007. Koncepcja systemu VSD-WIN. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 17b, Kraków, s. 517-524.

26. Pawlik P., Mikrut S., 2007. Porównanie dokładności wybranych metod dopasowania obrazów zdjęć lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 17b, Kraków, s. 603-612.

25. Pawlik P., Mikrut S., 2007, Porównanie dokładności metod wyznaczania punktów charakterystycznych na parach zdjęć lotniczych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Automatyka, Półrocznik, Tom 11, Zeszyt 3. Kraków. s. 141-147.

2006

24. Bernasik J., Mikrut S.: Wykonywanie naziemnych zdjęć cyfrowych o ściśle określonej orientacji, Zeszyty naukowe AGH, Półrocznik „Geodezja”, T.12, z.2, cz.1, Kraków 2006; s. 87-93

23. Bernasik J., Mikrut S., 2006. Automatyzacja fotogrametrycznych pomiarów odkształceń dachowych dźwigarów hal przemysłowych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Półrocznik AGH – Geodezja. Kraków. Tom 12, Zeszyt 2, s. 141-149.

22. Pawlik P., Mikrut S., 2006, Wyszukiwanie punktów charakterystycznych na potrzeby łączenia zdjęć lotniczych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Automatyka, Półrocznik, Tom 10, Zeszyt 3. Kraków. s.  407-411.

21. Jachimski J., Mikrut S., 2006: Wpływ kompresji JPEG na wykrywanie cech na obrazach cyfrowych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Automatyka, Półrocznik, Tom 10, Zeszyt 3. Kraków, s. 365-371.

20. Chwastek T., Mikrut S., 2006: Problem automatycznego pomiaru znaczków tłowych na zdjęciach lotniczych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; s. 125-133.

19. Czechowicz A., Mikrut S.: Analiza przydatności algorytmów detekcji krawędzi w zastosowaniach fotogrametrii bliskiego zasięgu, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; s. 135-146.

18. Dobrowolski J., Jachimski J., Hejmanowska B., Wagner A., Boroń A., Drzewiecki W., Mikrut S., Śliwka M., Mazur R., Jakubiak M., Patuła B.: Interdyscyplinarna współpraca w zakresie edukacji na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Narodowego Cinque Terre (Włochy), Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.12, z.2, cz.1, Kraków 2006; s. 167 – 182.

17. Jachimski J., Mikrut S.: Propozycja działań środowisk geoinformatyki obrazowej związanych z opracowaniem geoinformatycznego leksykonu i słownika terminologicznego PAU, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; s. 217-226.

16. Jachimski J., Mikrut S., Majewski M.: Rozwój Geoinformatycznego Słownika PAU, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik Geodezja, Tom 12, Zeszyt 1. Kraków 2006; s. 65-75.

15. Mikrut S.: The influence of JPEG compression on the automatic extraction of cropland boundaries with subpixel accuracy using multispectral images. Wydawnictwo oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Geodesy, Photogrammetry and Monitoring of Environment, Geodesy 42, Kraków 2006; s. 97-111.

2005

14. Jachimski J., Mikrut S., Majewski M.: Struktura Bazy Danych Wielojęzycznego, Interdyscyplinarnego Terminologicznego Słownika i Leksykonu Geoinformatycznego Komisji Geoinformatyki PAU, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.11, z.1/1 Kraków 2005; s. 131-136

13. Jachimski J., Mikrut S., Twardowski M.: Metodyka korzystania z baz danych Wielojęzycznego Interdyscyplinarnego Terminologicznego Słownika i Leksykonu Geoinformatycznego Komisji Geoinformatyki PAU za pośrednictwem Internetu, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.11, z.2 Kraków 2005; s. 251-257

12. Mikrut S.: Wpływ skanowania i kompresji metodą JPEG na wykrywanie obiektów liniowych i punktowych na obrazach cyfrowych. Geoinformatica Polonica, T. 7, Kraków 2005; s. 101-109. (ISNN: 1642-2511)

2004

11. Będkowski K., Mikrut S.: Wstępna analiza przydatności wielospektralnych zdjęć lotniczych do fotogrametrycznej inwentaryzacji struktur przestrzennych w drzewostanach, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, Białobrzegi – Warszawa 2004; s. 77-82.

10. Jachimski J., Mikrut S., Pyka K., 2004: The Influence of Multispectral Image Compression On Linear And Point Feature Extraction, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. vol.XXXV, part B3, Istanbul, Turcja 2004;

9. Mikrut S., Głowienka E.: Przegląd prac Komisji VII na XX Kongresie ISPRS w Istambule, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, Białobrzegi – Warszawa 2004; s. 69-76.

8. Mikrut S., Pyka K, Jachimski J.: Współczesne tendencje w zakresie kompresji zdjęć lotniczych i obrazów teledetekcyjnych, Geoinformatica Polonica, nr 6, Kraków 2004; s. 81-89.  (ISNN-1642-2511)

2003

7. Selby R., Mikrut S.: Najnowsze narzędzia w „PCI Geomatica” do ortorektyfikacji i fuzji (wyostrzania) wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 13A, Wrocław – Polanica Zdrój 2003; s. 199-208.


Publikacje przed doktoratem

2000

6. Tokarczyk R.,  Mikrut S. Close Range Photogrammetry System for medicine and Railways. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol.B-5, Amsterdam

5. Mierzwa W., Mikrut S., Automatyczna identyfikacja elementów liniowych na obrazach cyfrowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol.10, Kraków.

4. Mikrut S., Pyka K., Poszukiwanie miar oceny straty jakości obrazów po kompresji JPEG. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol.10, Kraków.

3. Tokarczyk R., Mikrut S ., Huppert M. Fotogrametryczny system cyfrowy bliskiego zasięgu do pomiaru skrajni kolejowej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol.10, Kraków.

1999

2. Tokarczyk R.,  Mikrut S. Fotogrametryczny system cyfrowy bliskiego zasięgu do pomiarów ciała ludzkiego dla potrzeb rehabilitacji leczniczej.  Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol.9, Olsztyn.

1998

  1. Jachimski J.,  Mikrut S., Próba subpikselowej lokalizacji linii konturowych z wykorzystaniem drugiej pochodnej obrazu cyfrowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol.8, Kraków.