NEWS !!!

Nowy fakultet 2016/17 :  „Mobilne pozyskiwanie danych”  !!! (wcześniej „Technologia mobilnego pozyskiwania danych”)

W ramach programu realizujemy:

  • wykłady w języku polskim i angielskim (przedstawiciele firm i uczelni zagranicznych)
  • pozyskanie danych technologią UAV oraz opracowanie danych przy pomocy różnego oprogramowania (AgiSoft, PCI Geomatica)
  • pozyskanie i opracowanie danych z różnych platform mobilnych ( Riegl, Topcon)